Điện thoại 0986 980 853   |  (028) 3836 4248     email muanhaantoan@yahoo.com

Chính sách hoạt động của Website

Chính sách hoạt động của Website

Chính sách hoạt động của Website

Chính sách hoạt động của Website

Chính sách hoạt động của Website
Chính sách hoạt động của Website
29-06-2020 03:58:47 PM - 1487

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE

(Điều khoản và điều kiện sử dụng của Website)

 

Chào mừng bạn đến với website www.muanhaantoan.vn  |  www.thuenhachinhchu.vn (sau đây gọi tắt là “Website”).

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển DP Việt Nam (“DPLand”). Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý và chấp thuận với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Vì vậy, đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp. DPLand có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện nêu tại đây mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu các điều khoản và điều kiện phiên bản mới nhất trên trang này bất cứ lúc nào khi nào sử dụng Website và các dịch vụ được nêu trên Website (Thông tin về ngày cập nhật gần nhất thường được chúng tôi nêu rõ ở cuối văn bản).

Website bao gồm các liên kết tới các trang web khác của DPLand, công ty liên kết và các bên thứ ba. Lưu ý rằng việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào trong số này thể hiện việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện tương ứng của các trang web đó.

 

 1. I.  ĐỊNH NGHĨA
  1. 1. “Công ty” là Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển DP Việt Nam
  2. 2. “DPLand” nghĩa là Sàn Giao Dịch Bất Động Sản DPLand (bao gồm nhưng không giới hạn các trung tâm giao dịch thông tin) trực thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển D&P Việt Nam.
  3. 3. “Khách hàng” là người sử dụng các dịch vụ được nêu trên website của DPLand.
  4. 4. “Đăng tin” là hoạt động của Khách hàng khi đưa thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến Bất động sản lên Tài khoản đăng tin nhằm mục đích đưa Bất động sản tiếp cận tới cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bao gồm nhưng không giới hạn, bắt đầu từ giai đoạn tạo lập Tài khoản đăng tin, tải lên các thông tin bằng bản text, hình ảnh hoặc các trường thông tin có sẵn được định dạng theo dạng danh sách hoặc lựa chọn.
  5. 5. "Bất động sản" bao gồm: (i) Đất đai; (ii) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; (iii) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; (iv) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
  6. 6. “Các Dịch Vụ” nghĩa là tất cả các dịch vụ hiện tại hay tương lai được DPLand cung cấp trực tiếp hay gián tiếp thông qua bất kì thiết bị truy nhập hoặc các hệ thống thông tin, liên lạc, giao dịch bao gồm internet hoặc ứng dụng qua điện thoại hoặc các dịch vụ tự động điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Việc mở, duy trì và đóng các tài khoản đăng ký của Khách hàng tại Website; (ii) Cấp quyền truy cập Tài khoản đăng tin cho Khách hàng, xử lý hồ sơ và đánh giá tính khả thi của Bất động sản, xúc tiến các dịch vụ liên quan cho Khách hàng.
  7. 7. “Nhân viên hỗ trợ đăng tin tại khu vực": Bên cạnh các kênh hỗ trợ trực tiếp được công bố trên Website (email, gọi điện vào số hotline,…), DPLand có tổ chức thêm mạng lưới các nhân viên hỗ trợ tư vấn đăng tin tại các địa bàn Quận/Huyện để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đăng tin. Chỉ các cá nhân được nêu tên trên Phần “Mạng lưới hỗ trợ đăng tin” tại trang chủ của Website mới được công nhận là hợp lệ và được phép thực hiện các chức năng hỗ trợ khách hàng. Khi có nhu cầu đăng tin rao, thuê / mua bất động sản hoặc muốn tìm hiểu thêm về DPLand,…  khách hàng có thể đến trực tiếp các địa chỉ này để được nhân viên tại đây hỗ trợ, tư vấn. Khách hàng khi có nhu cầu làm việc với nhân viên hỗ trợ đăng tin của DPLand tại khu vực cần kiểm tra tính xác thực trên Website trước khi liên hệ.

Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, các nhân viên hỗ trợ đăng tin tại khu vực chỉ có vai trò đơn thuần là:

 • Hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ khách hàng, hướng dẫn đăng tin hoặc thực hiện thao tác đăng tin thay khách hàng.
 • Tư vấn về các loại hình dịch vụ, chính sách hoạt động, quy trình cung cấp dịch vụ của DPLand,
 • Tư vấn về các bất động sản đang có và phối hợp với nhân viên pháp lý của DPLand dẫn khách hàng đi xem sản phẩm, hoàn tất các thủ tục liên quan cho đến khi giao dịch thành công.

Khi sử dụng Website và làm việc với DPLand, khách hàng cần hiểu và đồng ý rằng, các nhân viên hỗ trợ đăng tin của DPLand hoàn toàn không có thẩm quyền để nhân danh DPLand thực hiện bất kỳ giao dịch thương mại nào với khách hàng (bao gồm nhưng không hạn chế việc nhận tiền, thu hộ, ký các cam kết làm phát sinh nghĩa vụ với khách hàng,…). Mọi giao dịch liên quan đến mua bán bất động sản sẽ được thực hiện thông qua tài khoản trung gian tại ngân hàng để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho tất cả các bên.

 

 1. II.  ĐIỀU KIỆN HÀNH VI
 1. 1. Hành vi bị cấm

Khi sử dụng Website và các hoạt động liên quan đến DPLand, bạn đồng ý không:

 • Cam kết hoặc hỗ trợ hành vi phạm tội dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tham gia vào các hành động có thể gây ra bất kỳ bất lợi, tổn thất hay thiệt hại nào cho DPLand hay bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Vi phạm các quyền hợp pháp như bản quyền hay quyền riêng tư hoặc làm mất uy tín của DPLand hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Tải lên, sử dụng, phân phát hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào chương trình phần mềm hay dữ liệu, chẳng hạn virút máy tính, với ý định làm hại Website, máy chủ, máy tính hay bất kỳ tài sản nào khác của DPLand và bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Sử dụng địa chỉ email hoặc/và các thông tin cá nhân của một người khác với ý định gây hiểu lầm cho DPLand hay bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
 • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác mà DPLand cho là không phù hợp.

 

 1. 2. Trách nhiệm hành vi
 • Khi Khách hàng chấp nhận các nội dung nêu tại Chính sách này đồng nghĩa các thông tin, hành vi hợp pháp trên Website đều có giá trị ghi nhận như thỏa thuận bằng văn bản có sự thống nhất của DPLand và Khách hàng. Trường hợp giữa DPLand và Khách hàng đã có văn bản thỏa thuận riêng thì ưu tiên áp dụng các nội dung quy định tại thỏa thuận riêng đó.
 • Khách hàng đồng ý sử dụng Tài khoản đăng tin và Các Dịch Vụ theo quy định tại Chính sách này và các quy định hướng dẫn được nêu trên các trang nội dung của Website chỉ cho các mục đích hợp pháp. DPLand có toàn quyền: (i) Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong việc sử dụng Tài khoản đăng tin và Các Dịch Vụ của khách hàng bất kỳ lúc nào; (iiĐóng Tài khoản đăng tin, đình chỉ hoạt động Tài khoản đăng tin hoặc hạn chế, hủy bỏ dịch vụ nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chính sách này, các quy định hướng dẫn được nêu trên các trang nội dung của Website, quy định pháp luật có liên quan và hạn chế tối đa các rủi ro, tổn thất cho DPLand (nếu có)

 

 1. III.  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH
 1. Để phù hợp với các nhu cầu của DPLand cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Khách hàng nếu có, DPLand hoàn toàn có thể thay đổi nội dung Chính sách này mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Ngày cập nhật” bên dưới.
 2. Nội dung Chính sách này chỉ áp dụng tại Website www.muanhaantoan.vn  |  www.thuenhachinhchu.vn ; không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có liên kết tại Website www.muanhaantoan.vn  |  www.thuenhachinhchu.vn. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đọc kỹ Chính sách hoạt động của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

 

 1. IV.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 1. 1. Miễn trừ trách nhiệm
 1. a. Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Công ty, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về:
 • Sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn;
 • Các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến các giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản giữa các bên. Vai trò của DPLand trong các giao dịch chỉ đơn thuần là nhà môi giới, làm trung gian giữa người bán và người mua và sẽ được xem là hoàn thành nhiệm vụ khi việc giới thiệu khách hàng được thực hiện thành công. Các hoạt động khác liên quan đến giao dịch như thẩm định hồ sơ pháp lý, kiểm tra quy hoạch,… là hoạt động hỗ trợ thêm cho khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro. Đối với các dịch vụ pháp lý liên quan đến giao dịch như: hoàn thiện hồ sơ pháp lý; sang tên đổi chủ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở; …khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ độc lập với đơn vị liên kết của DPLand là Công ty Luật Khánh Dương để được hưởng ưu đãi về phí dịch vụ.

Vì vậy, khi làm việc với DPLand, khách hàng cần hiểu và đồng ý rằng, DPLand luôn cố gắng hết sức để hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh cho khách hàng nhưng không có gì đảm bảo rằng 100% các giao dịch đều sẽ không phát sinh rủi ro. Trong trường hợp có phát sinh rủi ro thì DPLand được miễn trừ trách nhiệm)

 

 1. b. Công ty cũng sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp Website có lỗi vận hành, lỗi liên quan đến an toàn và bảo mật, bị gián đoạn hay các lỗi liên quan đến tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị. 
 2. c. Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Công ty, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc: 
  • Sử dụng các thông tin trên Website này; 
  • Các truy cập kết nối từ Website này;
  • Đăng ký tài khoản hay nhận thư điện tử; 
  • Công ty có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không;

 

 1. 2. Quyền sở hữu trí tuệ 

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công ty. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Công ty và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: 

 1. a. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; 
 2. b. Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; 
 3. c. Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Công ty.

 

 1. 3. Điều chỉnh và sửa đổi

Công ty bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

 

 1. 4. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Chính sách này được hiểu và điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan, các bên phải tiến hành thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các Bên vẫn không tự thương lượng, hòa giải được, các Bên đồng ý mang vụ tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

 

 

 1. V. THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Nếu khách hàng có nhu cầu góp ý, đặt câu hỏi hay khi dịch vụ của chúng tôi có sự sai sót, xin vui lòng thông báo và liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau:
 • Hotline: 0986 980 853
 • Email: muanhaantoan@gmail.com
 • Hoặc gửi thư về địa chỉ:

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DP VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà WMC, số 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

 

Sau khi kiểm tra hồ sơ, DPLand sẽ tiến hành giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất (nếu chúng tôi xét thấy cần thiết). Tùy theo từng trường hợp, DPLand cũng sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn các sai sót không bị lặp lại tương tự.

 

 1. VI. CAM KẾT

Khi sử dụng và thực hiện các thao tác trên Website www.muanhaantoan.vn   www.thuenhachinhchu.vn, các bên mặc nhiên hiểu rằng:

 1. a. Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện được nêu ra tại đây.
 2. b. Khách hàng cũng đồng ý rằng các Điều Khoản và Điều Kiện này cùng với các nội dung khác được đăng trên Website (liên quan đến việc mở Tài khoản đăng tin, Các Dịch Vụ của DPLand) sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và DPLand

 

Ngày cập nhật: 01/07/2020

Bằng cách đồng ý sử dụng Website của chúng tôi sau khi cập nhật, Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ, cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do vậy, DPLand đề nghị Khách hàng nên đọc kỹ nội dung Chính sách này trước khi truy cập các nội dung khác trên Website, cũng như đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của các Website khác mà Khách hàng đã và đang truy cập.

 

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD TÀI LIỆU